Po osnovu epidemiološke situacije, učeničkog rasporeda nastave, izbornih zauzetosti...više organizacija i pojedinaca sugerisalo je da se planirana radna akcija iz termina aprila meseca premesti za JUNI 2022 g.

Upravni odbor UG „Srbija park“ i rukovodstvo SORAS-a saglasili su se da je zahtev opravdan te je dogovoreno da NOVI TERMIN bude 05-25 juni te da uslovno budu dve smene a zavisno od interesovanja moguće su i tri. Odluka o tome zajedno sa prijavnim listovima i uslovima učešća, SORAS će objaviti polovinom aprila meseca.

Tada, objavit će se i svi drugi detalji: imenovana lica, mesto smeštaja, društveni život itd... ove informacije biće objavljene, pored direktne dostave članicama Saveza, na ovom sajtu.