Omladinsko – veteranska radna akcija

Mesto održavanja: Palić

Vreme trajanja:  04-28 april 2022

Broj smena: 3

Aktivnih (radnih dana):  21

Orijentacioni broj stalnih akcijaša na smeštaju  cca: 25 x 3 smene

Orijentacioni broj mladih u svakodnevnom smenjivanju: 25-30 (kompletan razred)

Očekivano prosečno aktivno radno vreme: 6 sati

Očekivani aktivni broj akcijaša na radilištu: cca 50 po radnom danu

Ukupan broj akcijaša na radilištu tokom svih radnih dana: 1.000-1.050

Očekivani ukupan broj efektivnih radnih sati: 6.500-7.000

Broj radnih dana u svakoj smeni:  7

 

I smena:

04 april (dolazak akcijaša) – 11 april

05-11 april radni dani

06,07,08,11 april stalni akcijaši + subotički učenici

09,10 april stalni akcijaši + učenici drugih gradova

 

II smena

12 april (do 12h odlazak I smene, od 14h dolazak II smene)

13-19 april radni dani

14,15,18,19 april stalni akcijaši + subotički učenici

16,17 april salni akcijaši + učenici drugih gradova

 

III smena

20 april (do 12h odlazak II smene, od 14h dolazak III smene)

21-27 april radni dani

22,25,26,27 april stalni akcijaši + subotički učenici

23,24 april stalni akcijaši + učenici iz Severne Makedonije i Republike Srpske

 

28 APRIL  - SVEČANA SMOTRA UČESNIKA

 

ŠTAB

Komandanti – u svakoj smeni novi /poznate javne ličnosti/ - dogovor sa SORAS

Traseri – Dragan Milošev, Milan Nakić i Milan Pilipović

Koordinator društvenih aktivnosti – SORAS

Sanitetska služba – SORAS

Ekonomat – Aila Rumenjaković i Zvonko Vidaković

Sport i rekreacija - SORAS

ORA