24 novembra, u Beogradu, u Ministarstvu omladine i sporta, održan je prvi od više planiranih razgovora, predstoje razgovori sa Ministarstvima prosvete, ekologije i  građevinarstva, na temu podrške mladima za učešće na novim radnim akcijama širom Srbije – tako i ovoj na Paliću.

Sastanku su iz Saveza prisustvovali: Vuk Žugić (predsednik), Dragana Andrić (predsednica IO), dr Miroslav Paunović i učenica Jelena Rajković (članovi IO).

U ministarstvu....“ veoma su se pohvalno izrazili o dokumentima koje su dobili i predloženim akcijama i finansijskoj konstrukciji za koju smo na sva pitanja dali i dodatna obrazloženja. Velike ideje traže vreme i dobru pripremu pa će se nastaviti sa sastancima...“ zaključeno je.