Poštovani gosti ovoga sajta,

Vlasnik ovog sajta je UDRUŽENJE GRAĐANA „SRBIJA PARK“, Srbija, u daljem tekstu SRBIJA PARK i piše:

U cilju uspešne komunikacije potrebno je da posedujemo sledeće informacije: ime i prezime, adresu e-pošte, kontakt telefon, predmet poruke i telo poruke.

SRBIJA PARK se obavezuje da se dostavljeni podaci strogo čuvaju i nisu dostupni nikome sem nama. Obavezujemo se da prikupljene podatke ne ćemo koristiti ni u koje druge svrhe, niti ih proslediti trećim licima.

Unos odgovora na stranicama

Gostu je omogućeno da unese odgovor na temu na nekoj stranici (komentar). SRBIJA PARK se obavezuje da se uneti podaci strogo čuvaju. Komentari ovako ostavljeni biće objavljeni ukoliko su u skladu sa tematikom na toj stranici i tematikom sajta uopšte. SRBIJA PARK će odlučiti da li će objaviti ili ne odnosni komentar. U slučaju da komentar ne prođe proveru, biće istoga momenta obrisan. SRBIJA PARK zadržava pravo na manje izmene komentara u pogledu ispravke gramatičkih grešaka kao i isticanja sadržaja.

Korišćenje kolačića

Ovaj sajt koristi „cookies“ da Vam pomogne da prilagodite korišćenje interneta Vašim potrebama. Cookie je tekstualni fajl koji je smešten na Vašem hard disku od strane web servera. Cookie-ji ne mogu biti korišćeni da pokrenu program ili da isporuče virus Vašem računaru. Cookie-ji su jedinstveno dodeljeni Vama, i jedino mogu biti pročitani od strane web servera u domenu koji Vam ih je poslao. 

Saglasnost i promene uslova

Korišćenje ovog sajta podrazumeva saglasnost korisnika sa navedenim Uslovima korišćenja. SRBIJA PARK se obavezuje da će se pridržavati svega navedenog, a sve promene uslova postaju važeće tek nakon objavljivanja na ovoj strani i slanja e-mail obaveštenja svim koji su dostavili podatke.

E-mail Newsletter obaveštenja

Gostima ovoga sajta na raspolaganju je mogućnost prijema informacija o promotivnim aktivnostima poput Newsletter obaveštavanja. Tom prilikom se dostavljaju lični podaci (ime, prezime, broj telefona, e-mail adresa) i opciono pol i godina rođenja. Ukoliko ste saglasni za prijem ovakvog vida obaveštenja o aktuelnoj ponudi, prikupljene podatke koristimo isključivo u tu namenu. Saglasnost za obradu prikupljenih podataka ili personalizovanih ponuda možete da opozovete u bilo kom trenutku. Na kraju svake newsletter stranice dostupne su opcije za odjavu. Kada se korisnik odjavi odnosno opozove pristanak, podaci će biti obrisani za ovu vrstu namene. U skladu sa članom 45 Zakona o zaštiti podataka o ličnosti, postoji mogućnost da za newsletter oglašavanje angažujemo eksterne partnere. Čuvanje podataka se vrši uz saglasnost korisnika.

Dodatne informacije o pravima gostiju:

  • pravo pristupa podacima koji su prikupljeni
  • pravo obustave korišćenja datih informacija
  • pravo korekcije dostavljenih podataka
  • pravo da ograniči korišćenje podataka ukoliko smatra da je procedura nezakonita

Pitanja, zahtevi i pritužbe

Za sva pitanja, zahteve ili pritužbe u vezi sa primenom ove Politike privatnosti ili za ostvarivanje Vaših prava vezanih za zaštitu ličnih podataka, možete nam se obratiti elektronskom poštom na: e-mail: brankobu952@gmail.com